Gemeenteraad

lisa_portraitLisa is woordvoerder op de thema’s werk & inkomen, sport en de binnenstad. En ze zit in de Euregio-delegatie namens de Nijmeegse gemeenteraad.

Een van de grootste uitdagingen voor gemeenten is om de decentralisaties op zorg en werk uit te voeren, aangezien deze gepaard gaan met fikse bezuinigingen. Toen in 2015 de landelijke overheid de Participatiewet invoerde waarin harde sancties worden gepresenteerd als een oplossing om mensen aan het werk te helpen, was de maat vol. Samen met collega-raadslid April Ranshuijsen ging Lisa gesprekken aan met tientallen Nijmegenaren en experts op dit terrein. Dit leidde uiteindelijk tot een voorstel in om in Nijmegen te gaan experimenteren met een sociale bijstand, gebaseerd op het idee van het basisinkomen.

Toenmalig GroenLinks fractieleider Bram van Ojik kwam naar Nijmegen om daar zijn manifest ‘naar een sociale bijstand’ te presenteren.

Maar ook op andere terreinen is Lisa actief: ze maakt zich sterk voor een groene en fietsvriendelijke binnenstad en diende een aantal voorstellen hiertoe in. Ze zette de vergroening van de Waalkade weer op de Nijmeegse agenda en organiseerde met een aantal collega’s een succesvolle bijeenkomst. Dit werd de opstap voor een gemeentelijke actie die uiteindelijk zal leiden tot meer groen en een beter verblijfsklimaat op de Waalkade.

Daarnaast voert ze het woord over de brede portefeuille ‘sport’. Zo is de afgelopen jaren gedebatteert over NEC en de verkoop van het stadion, buitenaccommodaties en breder; het Nijmeegse sportbeleid. Maar sport is breder: zo houdt Lisa zich ook bezig met het verduurzamen van sportaccommodaties.

Bij de lokale televisiezender Nijmegen 1 sprak Lisa over de brandveiligheid in de veehouderij: